રવિવાર, 10 જુલાઈ, 2011

સ્વાર્થ માટે સહુ સગા થયે છે

સ્વાર્થ માટે સહુ સગા થયે છે ;
સંબંધ ના નામે દગા થયા છે ;
ક્યાં નિભાવે છે આજે દોસ્તી કોઈ ;
દોસ્તો તો સાવ બેવફા થયે છે ;
કરે જે સંકલ્પ સાથે રહેવાનો ;
ઈજ જલ્દી જુદા થયા છે ;
બનીને આવે છે ઇન્સાન ખુદા ;
અહીં આવીને ક્યાં કોઈ ખુદા થયા છે ;
ઘણા યુગો થી રામ ગયા ને ;
રામ ના નામે આજે રાવણ બધા થયા છે ;
કરી નથી વફા દોસ્તો ઇયે કડી વરસો થી ;
ને કહે છે આજ તો વફા છે ;
આ જ ઇન્સાફ છે પ્રભુ તારો ;
કે અહીં ગુન્હેગારો ને નહિ ;
‘નિર્દોષ ’ ને સજા થયે છે …

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો